Merhaba, ben Ali Yorgancıoğlu. Eski moda olduğum için bu adresi hala homepage (eskiden blog yoktu, homepage denirdi evladım) olarak kullanmaya devam ediyorum. Domain adını porno sitelerine filan satmak gibi bir niyetim yok, teklif etmeyiniz. Buradan benimle doğrudan ilgili web sitelerine ulaşabilirsiniz. İletişim detaylarımı bu sitelerde veya CV'mde bulabilirsiniz. Güncel CV'mi de buradan indirebilirsiniz. Sevgi + Saygı.


Zevk Diyarı >
1999'dan beri burada (1999'daki vaziyetiyle) bu adreste durmakta... Frame'li filandır, dikkatli gezin, elinize kıymık batabilir. Ali Yorgo esenlikler diler.

Dirty Cheap Creative >
Yaratıcı dijital prodüksiyon ajansımız. Yaratıcı fikirlerle prodüksiyon sürecinin birlikte işlediği, deneysel ve cesur işler yapmayı kafaya koymuş bir ajans. 3D'den stop motion animasyona, desktop filmden viral web filmi ve interaktif video uygulamalarına geniş bir yelpazede işler yapıyoruz. Hep dijital düşünüyoruz ve interneti el üstünde tutuyoruz. İnteraktif mecralara geçişin getirdiği "insanların gerçekten izlemek istediği içerik"ler yaratmaya çalışıyoruz. Düşük yapım bütçeleriyle yaratıcı ve iyi iş çıkartabilme gibi de bir iddiamız var.

Dirty Cheap Casting >
Yaptığımız işlerde kullanmak ve üçüncü partilerle paylaşmak amacıyla oluşturmakta olduğumuz street casting database'inin web sitesi. Yetenek kayıt formunu doldurarak çekim için randevu alınabiliyor.

Denge - Teklifin reddiyle beraber >
Dirty Cheap'in blog sitesi. Postmodern birşey. Daha çok kendimiz için yapıyoruz. Tutarlı bir içerik akışı yok ama öldürecek zamanınız varsa buyrun gezin.

Dirty Cheap TV >
Dirty Cheap'de yaptığımız ıvır zıvırı koyduğumuz webtv prototipi.

Loopagency >
Eski ortağım, dostum Burak Yamanlıca'nın tasarım ajansı.guidelines137
heart141
drivers67

estate68

hospital48
grill12 formula134
furniture72 fotos174
firmware106 forte136 elizabeth65 estate76 flights182

engine140

glass30
driver11

herbal12

edmonton184
heating163
greek160

filter67

hotels78 estate92 furniture78

flying60

frank18

employee98

drivers29

error22 estates140 green183 highschool23
hotel51

hotel120

guitar165

empire95

games117
fantasy131 fabric47
foods74 homes160
hills29
guide113

focus63

english172

helmet190
ghost189

florida8

flower51
foundation180

email74

express25

estate129 family101

examples176

homes146

driver12 hockey91
georgia176

group29

grace88

hotel26

guitar182

facts69 estate124 hotmail91

forum153

drivers76

eagle127

fiber11

golden65

falls86

height177

floor188

games121

hamilton32
honda7 honda196

guitar159

hotels86

handbag41

hotel192

homesites170

henry197

graphics135

fence173

excel180 guitar164 helen183 festival188

eating149

hotel63
horoscope18
freeones27

gentoo167

epson197
heart136

honda197

garden135
helmet189

fishing135

hockey96

famous120

grain98 extension33

girls14

grill3

headset104 group32

health109

hospital57
flooring196 german183
ferry182
drivers66 drivers60 gloves53

flights183

engine127

house98

error17

harley60

hentai6

edition167

forum149
house108
famous119

hotel165

fishing139
furniture80 green173
france5

houston185

estate61

estate55

hotel156
forum143

hotel116

goose76

firmware113
filter60
hotel57 granite122
great150
grill192
guide130

excel182

hotel62 driver21
grande121
exchange183

honduras9

filter65

hearts147 homes148
germany187
house157 house161
hills34 football80

furniture81

football94

franklin22

estate89 experiment11
graphics137 finder87

first124

horse23

guest89

group51
generator159 haven88
formation121

exhaust8

furniture75

fashion145

drivers71

hotel125

guitar147

hotel13

flash166

fighter40

herbal11

fighter38

honda191

female167

hotel17
guest93 government84 hardware55 forum157
health119 halifax22 hotel131

grand114

father148
horse21 example168

family110

glass32
garage129

drivers31

grand105 forum162

hotel54

fender176

estate82

drivers49

hotel47

earth140 health124
house103
hound93
holly126
florida26 harris71 guest91
edition168

hotel118

florida30

driving89

first128

football97
equipment7 habitat13 howard191
handbag39

housing165

financial83

fellowship164

email79

history64

hotel175

history68 happy48

house115

hairstyles18

girlfriend1

finance79

first126

grand106

drivers34

green178 football95 healthcare130
ducati108
globe48 garcia132 green171
examples175

engine117

furniture76 hotel167
florida21
house123 guitar198

honda193

fireplace100

group39

fanart122

goddess57

force103

guild141

football93 famous116

first121

drivers78

hospital46

fight35

health110
harry77
hotel134 heaters155

drugs94

fishing144

groups63

final77

health114

group44

drivers84 football76
hockey90

hotel189

games116

holdings108

heather160

gallery93 florist43 estate63

hollow123

global46

force105

global43

drivers44

guide117
holding103

hospital60

flame157 forest113

fiction22

homes152
henry199
foods75 grocery20 grade93
graphic133

grill0

guitars0

guitar183

folder65

equipment2
electric23
guitar185

girls7

employee97
everquest160
homes159 house129

guitar168

fender177

hotel164

forum163

grant126
flying62

florida10

grand113 hockey79 frame199

estate93

halloween28

history53

effects11
florist40

hotel35

greek164

hospital71
guitars199
house118
guitar192

hotel98

great151

headset103 houston184 health121

hotel168

driver4 heavy168 english160 homes156 furniture71
hotel36

exhaust6

fusion89 ducati107

fracture194

fanfic123 guide115 homes147 friend37
hills32 hotel186 guitar166
heights180
homepage140

hotmail88

glasgow21
error24 hewitt18 houston180 filmography54
falls87

gateway148

hotel191
horse30
family113

hotel46

glass24

entertainment184

female166

happy49
extreme38

engineering147

guitar197
forever114
female170
girls4

estate79

groups62
house152
flowers53
house145 error27

funeral59

green167

drivers48

honda192

guest105 falls88
flavor172
groups68

dubai99

hockey92 function50 forum160
elementary57 hotel154

frames2

grade95

houses163

driver7

english167

foundation187

grand108

honda177

hotel12

forum145

house122

house149

festival197
engine122 hernia16

folder66

format118 hotel10

franchise7

federal151
education190 forum161
goddess58
fanfic124

ellen70

driver15
graham97
hotels82 fedora159 filter69

football86

editor174

football84 extract36 girls16 guild140 festival198

epson196

guitar173

final78

drivers72 garage131
hotel199
games126
estate83
green181 house128

effects3

format120
gardens143
estate130
historia42
harvey85
guide109

facts71

family111

hospital87

frame1

houses162

hotels77

fiberglass17

forums168
found176 guitar191
firmware105 fight36
houston190

grill198

guest102
error28 foundation179
grinder18 holden98 estate117 edmonton181
guitar162
estate71 hotel103
house141
estate62 estate97

hotel157

engine126

fiberglass16

honda3
error15

heidi172

grill1

drivers57

hills33
hotel20 drivers46
hawaii94

fargo134

house113
hockey81
episode191 drivers68
hockey77

engine131

education186

gallery101

entertainment186

handbook44

guitars2

drivers75
facebook54 francisco11 field27
florida4 duncan109 edwards195 groups61

guitar194

holidays120
hockey85
field29

guest104

hotel123

dutch117

hospital80

history57

guest103 drivers42

escort41

hotel126

factory61

hotel100

electric25

hearing133
funeral56 gallery97 hawaii91

electrical38

florida6 flooring197

football77

georgia178

honda190

flight174

football81

dylan121

gatlinburg149

florida23

error35

goodyear68

express22

health125

drivers82
forums170 fitting156
hands47
holiday111

hotel151

electric27
edition170 flashlight169 field25 employment99

hotel97

hockey83

funeral58

hotel53

grande120 hotel162
gardens142 history65
drugs96 filters72
fountain191
hentai5 hotel55 francisco10

drivers36

harley59 guitars1
firmware110

guard84

gallery104 dynasty123
error21

homes163

ferry181

french34

electrical36

hawaii90 fishing136

hotel67

holiday110

gallery107

firmware115

games122

hotels84

ghost190

exercise196
evening152
group27

helmet192

house139
grape129

hotel190

hotel176

honda181
houston183
franchise8 hills35
elite64
edition166
hotel66

final73

grill197 forge116

football83

frame198

heaven164

george169

entertainment185

filter61

forum155 glasses37 drivers61

effects7

heath157 fitness153
driver18
drivers63 great147

family112

group47
hotel148 estate48
honda188
hospital62 house124

hotel28

garden137
email81

fender175

easton147

foster171

forum159
group37 heights178 forum142
hockey94 festival186 holdings106

highschool21

girlfriend0

heart145

horse20

gupta7

dryer98 flash165

earth139

fiesta33

grand115

furniture85
formula129

female168

hollywood128

golden59
harley62
drivers73 employment101

fedora156

gambar114

homesites169

grill7 friends40

greeting190

glass31

hospital68

factory68

festival4

holiday112 family106

future90

facebook55
engine120

honduras8

great155 edinburgh160

figure43

hotel170 engine138 girls11

honda194

email77 great154

empire96

ecuador153 house151 ferrari180
escort39 experiment12

history60

florida24

florida36

drivers52

electric33

harrison73

height174

electrical37

group56

dublin106 filter66
hotel122

ground23

elizabeth68

health120

group35 homes153

error30

hotel197

festival195

guitar184

girls12

homemade137

forum138
escort38

hotel129

emedicine87

hotel152 formula127

hints41

dwarf120

function49

foundation184

fruit46

gauge151

estate109
fedora157

edward194

gifts195

error33

durham116

greeting191

hotel139 honda0

group24

england154

history52

drivers25

facial56

elementary53

electronics43

failed76

housing164

foundation181

heart139 football88
guild142

hotel136

estate66

green168 gymnastics11
health116
group36

health128

estate119

germany184

guestbook107
edition173 group54 driving91
fabric49
graphics136

hearts148

grape128

furniture82

emily89

firewall101

electronic39

hotel25

eclipse151

flash162

helmet193
dubai101 hospital54

engine137

hotel124

hotel159

elite63

drivers70

horse28

estate72

hostname94
henry1
drivers51

executive191

house99 hotel95
health112
elementary52

estate100

fracture196

finger91

drivers59

hedge170
history66
history51 entertainment187 hotel30

equipment12

drivers47
hawaii89

florida28

filter68
error19
exhaust10 hotel172
france3 hammer33 forum141 honda171
event156
equipment3 historia43
example167
estate59

earth137

effects8

first122

estate116 floor194
drivers85
dynasty124

history46

first119 gland17
hotel185 guide124

estate123

electronics44 homes166 flashlight170

grass140

guide133 garage130 fairy79 driver8
george173 hours96
hotel60

history45

house120

generator161

friends39 hockey86 error34 football82

hotel45

electric30
hotel29

feline163

groups71

engine119

gundam3

effects4

extension32

house105

hotel68

explorer17

header98

hospital41

hospital59 electric26 estate121

elementary50

grant125

group48

honeywell13
hospital86

found177

glass34
fishing137

factor58

heaters156

estate136
hammer34
hampshire35
fabric51
health115 gloria49

hospital58

halifax23 estate86

error16

graphic132

honeywell14 honda183

howto197

employment100

guitar178

french33

harris69

falls92 hotel142 driver22 fishing145
guide118 event154

example174

hotel32

drivers54 hotel5
honey12 electric21 hotel38
history54
front41

guide122

formula126

drivers86 hotel130

drivers83

farms137 granite123

hotel72

houston174

guitar193

drivers74

energy113

energy109

glucosamine55

family104

holly125

estate114

google73

estate107

estate51

drivers45

house125

error14
error26
hotel102

honda1

group52 express19 error20 engineering150 hotel58 gordon77

harry79

estate85

hartford82 greece159
episode194 guide134

dunlop112

extra34 education189
fashion143
engineering148 holiday115
group30

elementary49

drivers35

eagle125

houston186 georgia179

dublin105

greek161 hospital85 foundation183

festival1

hotel107 fashion141 garden133
grill196
floor192

floor189

housing166 hotel40
hotel108 hotel140 generator163 hotel11
guide123 homes144 facts73
forums166
equine1
highland19
hotel141
honda2 furniture74
fisher132 duncan110

guide114

grill2 dylan122 house100
force100
flight175
houston187 family99

great146

horse26
escape36 gordon79

games120

firmware116
frame197

homes157

hotels87

guest94

ginger197

honda182 elizabeth66
estate113
heaven167 dutch118

guitar150

football87
exhaust4

hollywood129

florida14

engine118 grand104
games119 engineer141

gratis141

eclipse152 hands46

escort42

hotel19 hawaiian95 hotel113

driver1

embroidery85

glass23

guitar169 fujitsu48 houston171

horoscope19

flying61

fusion88

holiday113

hartford81

foods73 guitar155

hotels74

eastern145 electric35 hotel2

flash161

habitat14 hotel23
fargo135

golden62

engine134 florida11 fellowship165

emily91

electronics42

homepage139

guide126 history67
guitar175 gymnastics10
harley61

gland18

estate91

hills31

ecuador154 flash159 hamilton31 guitar172 guide125 homepage141
driver14
harley64
government85

house156

elephant58

estate64
heater154
firmware109

escorts44

fishing146

hewitt17

gauge150 estate133

grove73

harbor53
effects10
hampshire36
groups69
estate90

house153

female169

georgia177 filter59 hosting92 girls15 hotel160 drivers38

hotel99

howto196

drops93

guitar171

highland20

effect199

driving90

everquest159

house126

drivers64
electric31
fansite130
holidays119
hindi39 hotels73 firmware103 handbags43
festival194
fields31

hotel145

forms125

house134

global42
harry80

group55

estates139
hotel96

hotel21

google72

guitar149

fiber12

fender178

house158 group46

helmet191

google74

hotel171 halloween27

fashion142

grand116 episode193
homemade138 drivers55
hacks15

edition171

education185

honda6

grill195
engine139
error32

gallery94

flooring198 garden136
formation122

estate105

estate84
error29

estate95

egypt18
gloria50 estate58 early134

hitachi74

germany185

growing78

francisco13
group42 hospital44
furnace65

example165

google71 growth80
eminem92
gospel81
entry189 festival185
house135

edition172

hampton38 england156

florida12

headphones99 florence2
example166 george174 firearm93

flower50

homes162

falcon84

green185 financial84 family108
hospital78
grand111 great148 florida25

exhaust3

hours95 effects2

golden67

female171

groups64

hotel174

error18

hotel119

estate87

heart146

guide119

eastern144

grand119 heater150
hotel59
exercises0
family107 hospital81
glass25 estate49

heater149

epson195

hotels83

health123

fabric43
example169

forum150

house114
guitar160
frankie21 henry196
fairy80

english170

golden63 driver5 festival6

flowers54

green176
estate53 estate122
group25 guitar188

estate131

fighting42 estate111 guide128
driver9
dupont114

guitar144

drivers27

fansite129 guitar179
electric24
federal152
fluid58
hilton36 honda187

first118

hairy20

example172
group43 extreme40

hotel34

filmography53

honda195

hotel9

flight177
estate78

fantasy133

hotel111
heart135 fraud24
funeral55

editor176

first120
estate135 glasgow19

edition164

guide116 evans151 house106 hotel69

glasses38

emulator106 family97
furniture79

finder88

football92

festival5
engines151

guest100

fabrics52 guide120

holland121

hotel146

email78

first129

greensboro187

holden99

girlfriend198
federal154
hotel49

drivers65

durham115

ground22

guitar145

forum144

heath158

hotel27

genie166

driver24

drivers81

equipment5
glasgow22
family95
group34
fitting155

hardware56

hotel169 failure78 family103

drivers30

haven87
green182

eagle131

factory63

hotels75

heater152
gainesville91 helmets194

gratis144

eagle126
honda175

gallery98

heads101

florida17

gundam5

drivers56

exhaust1

hospital77 exchange185
hotels80
enterprises179 florida31

halloween29

germany186

fishing142

guitar158

family94

heather161
frank19
engine130
george170 effects9
french32 highschool22
equipment13

house155

frank16

green169
harry75

howard195

fashion144

hotel121

francisco12

front42

example170
energy112 drivers37
exhaust5 evans150 hotel138

honda5

event155 foundation188
history56

files46

holiday109 hardware54

heater151

horse22
formula128
great152
edinburgh163

floors1

edwards196

homes154

drivers39

houston189

forest111

golden61

elephant59

hitachi72

granite124

energy111
exhaust7 fanart121 first125

funeral61

forums167

flash168

hotel70 forest110 films55
hentai4

estate54

firefox96

guidelines138

floor187

eagle130 files47

engineering144

holding104

games128

florida29

health113

found175

festival2

hotels85 group26 grupo82 greek162
express30
funeral54 elementary56
forest112 florida19 galaxy92 garden140
flash164
force106

hotel0

house140

drivers43

hotel48

dryer97 drivers80
generator162 enterprise174

house130

email83

electronics45

fiction23
graph131

honda186

house146